Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Leat Ofis  (“Leat Ofis”) ait olan www.leatofis.com. (“Web Site”) adresini ziyaret eden siz değerli müşterilerimizin bilgi güvenliği bizler için büyük önem taşımaktadır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web Sitemizi dilediğiniz sıklıkta ve istediğiniz süre boyunca ziyaret edip inceleyebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilmektedir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Leat Ofis tarafından korunmaktadır. İsim ve soy isminiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız, T.C kimlik Numarası vb. gibi bilgiler sizin tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir. Web sitemizde ve/veya Online İşlem Merkezinde kullanmakta olduğunuz parolanızı bilgi güvenliğiniz açısından kimse ile paylaşmamanız ve hiçbir yere not etmemeniz gerektiğini hatırlatırız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERİ SORUMLUSU

7 Nisan 2016 yılında yasa haline gelen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Leat Ofis; kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm idari ve teknik önlemlerini almaktadır.

Leat Ofis; kendi abone verisinde bulunan çeşitli kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan amaçlar dahilinde işleyebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEMLE TOPLUYORUZ

Kişisel Veri; kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalar ve benzeri kanallardan temin edilerek işlenebilmektedir. İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir.

Kimlik ve İletişim Bilgileri: TCKN, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği ve bunlar gibi kimlik bilgileriniz ile kimliğinizi belirli kılabilecek sair bilgiler; adres, telefon/faks numarası, e-posta vb. gibi iletişim bilgileriniz,

Abonelik Bilgileri: Müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, Referans No Bilgisi, Adres bilgisi, Abonelik kanalı, Segment Bilgisi, E-fatura bilgisi, abonelik durumu (iptal, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, IP numarası, cihaz kimlik bilgileri kullanılan cihazın marka ve model bilgisi, cihazın özellikleri, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri, kampanya bilgisi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu (iptal, aktif, hizmet durdurma vb.) gibi temel abonelik bilgileri ve benzeri bilgiler.

Şebeke, Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri ve bu verilere dair her türlü bilgi, sunduğumuz hizmetler vasıtasıyla başlatılan, numarada sonlandırılan aramaların, gönderilen veya alınan mesajların, saati ve süresi, katma değerli servis ürün, hizmet aboneliklerine, kullanımına dair bilgiler, otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için TL bakiyesi, yükleme sıklığı, yükleme sayısı,

Satış Kanallarındaki Bilgiler: Satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler; e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler ve çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen verileriniz,

Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz, LEAT OFİS ’in kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileriniz,

Ödeme ve Banka Bilgileriniz: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMACIMIZ

Kişisel verileriniz KVKK’ na ve ilgili mevzuatlara uygun olarak;

Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,

Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi gibi dahili amaçlar için kullanılması; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,

İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,

İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, sistemlerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARABİLİRİZ

LEAT OFİS, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabilecektir:

Leat Ofis ve Grup şirketleri,

Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortaklarına,

Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için iş birliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere,

Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, iş ortakları ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINIZ

Kanunun 11. maddesi uyarınca LEAT OFİS’e başvurarak,

a)Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f)Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h)İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

WhatsApp chat